Odškodnění

Nároky na dovolenou a nároky na proplacení nevyčerpané dovolené propadají ke konci kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém tyto nároky vznikly. Např. dny dovolené, odměny za dovolenou a proplacení dovolené z roku 2020 propadají dne 01.01.2022.

SOKA-BAU proplatí zaměstnancům avšak odškodnění propadlé dovolené, pokud již neobdrželi dovolenou proplacenou. Odškodnění může být u SOKA-BAU uplatněno pouze v druhém kalendářním roce po vzniku nároků na dovolenou, ve výše uvedeném příkladu výhradně od 01.01.2022 - 31.12.2022. Předpokladem pro vyplacení odškodnění je podání žádosti zaměstnance Předčasně podaná žádost musí být tudíž popřípadě znovu podána.

Nezaplatil-li zaměstnavatel příspěvky SOKA-BAU v plné výši, musí SOKA-BAU proplacení dovolené patřičně zkrátit. SOKA-BAU se proto snaží nezaplacené příspěvky od zaměstnavatelů dodatečně vymáhat. Pokud zaměstnavatel zaplatil SOKA-BAU příspěvky dodatečně, obdrží zaměstnanec od SOKA-BAU tento doplatek až do uplynutí čtyř kalendářních roků po propadnutí nároků na dovolenou. V tomto případě SOKA-BAU zaměstnance automaticky obeznámí.

SOKA-BAU je povinna zadržet paušální částku na platbu daně ze mzdy i solidárního příspěvku a odvést je na finanční úřad ve Wiesbadenu. Nejpozději do 28. února následujícího roku obdrží každý zaměstnanec od SOKA-BAU potvrzení o dani ze mzdy, jež byla v loňském roce stržena. Pokud nebyli vyslaní zaměstnanci – z důvodu případného dvojitého zdanění – povinni odvádět v Německu daně ze mzdy, mají možnost podat u finančního úřadu ve Wiesbadenu žádost o vrácení.
 

Vede-li SOKA-BAU (Dovolenková a mzdová vyrovnávací pokladna německého stavebnictví) a zaměstnavatel u soudu právní spor o povinnosti účasti zaměstnavatele na dovolenkovém řízení, může zaměstnanec podat žádost o odškodnění ještě jeden rok po pravomocném ukončení tohoto soudního řízení.

Zemře-li zaměstnanec, má dědic nárok na

  • Vyplacení ještě nepropadlé odměny za dovolenou;
  • Proplacení dovolené;
  • Vyplacení ještě nepropadlého odškodnění.

Nárok na vyplacení se nadále bude uplatňovat u SOKA-BAU.