Práce v Německu

Mnoho stavebních podniků se sídlem v Německu vysílá své průmyslové pracovníky na staveniště do Německa. Po dobu tohoto vyslání musí dodržovat minimální pracovní podmínky platné v Německu. Co to přesně zahrnuje a které profesní specializace jsou do této úpravy zahrnuty, je stanoveno v kolektivních smlouvách německého stavebnictví. Přitom je nepodstatné, ze kterého státu je pracovník do Německa vysílán.

K minimálním pracovním podmínkám patří minimální mzda. Vysílaný zaměstnanec má právo pobírat minimální mzdu platnou v německém stavebnictví.

Kromě toho má zaměstnanec nárok na stejnou dovolenou jako německý zaměstnanec ve stavebnictví. Tato dovolená činí celkem 30 dnů dovolené za rok. Je-li vyslání kratší, bude počet dnů dovolené úměrně zkrácen.
Dovolená je placený volný čas. Dny dovolené se proto platí. I v tomto ohledu jsou vysílaní zaměstnanci postaveni na stejnou úroveň jejich německým kolegům. Výše odměny za dovolenou činí 14,25 % hrubé mzdy.

Pro německé stavebnictví platí speciální dovolenkové řízení, kterého se musí účastnit všichni zaměstnavatelé ve stavebnictví. Je prováděno pokladnou SOKA-BAU. SOKA-BAU vybírá odměny za dovolenou a opět je refunduje zaměstnavateli, pokud poskytne svým zaměstnancům dovolenou a zaplatí jim dny dovolené. Dovolenkové řízení zaručuje, že ani v případě změny zaměstnavatele nepropadnou žádné nároky zaměstnanců na dovolenou.

Zaměstnanci dostanou od svého zaměstnavatele během vyslání vyplaceny veškeré dávky. Pokud zaměstnanci po skončení svého vyslání zůstanou ještě nějaké nevyčerpané dny dovolení, tak podá žádost o proplacení resp. odškodnění na SOKA-BAU. V tomto případě je zbývající odměna za dovolenou vyplácena pokladnou SOKA-BAU přímo zaměstnanci.

Tato úprava platí pouze pro průmyslové zaměstnance. Netýká se úředníků.

Podrobnější informace najdete na této webové stránce.

SOKA-BAU poskytuje také telefonické a písemné poradenství a informace  týkající se dovolenkového řízení pro zaměstnance a jejich zaměstnavatele ve 14 jazycích.