Vyslaní průmysloví zaměstnanci získávají během svého zaměstnání na staveništích v Německu nárok na placenou dovolenou. Aby byla na německých staveništích jednotná pravidla pro dovolenou, platí pro vyslané zaměstnance jednotlivé německé zákony a kolektivní smlouvy ve stavebnictví. K tomu patří vedle nároku na placenou dovolenou na zotavení také zaručená minimální mzda.

SOKA-BAU provádí řízení o dovolené z nařízení tarifních smluvních stran německého stavebnictví. SOKA-BAU poradí a podpoří vysílající podniky a jejich zaměstnance ve všech záležitostech týkajících se dovolenkového řízení ve 14ti jazycích.

Nejčastější dotazy

Jako zaměstnavatel poskytujete Vašim zaměstnancům během vyslání do Německa dovolenou a vyplácíte jim odměnu za dovolenou. Pokud jste Vašemu zaměstnanci poskytnul získanou dovolenou, obdržíte od SOKA-BAU refundaci. V měsíčním hlášení nám sdělíte, jestli Váš zaměstnanec čerpal dovolenou a výši odměny za čerpanou dovolenou. Předpoklad pro refundaci je uhrazení všech splatných příspěvků SOKA-BAU.

Nevyčerpá-li zaměstnanec svoji dovolenou a dovolená mu nebyla ani proplacená, může podat u SOKA-BAU žádost o odškodnění. Vyplacení  zaměstnavateli není možné.

Odměna za dovolenou obnáší 14,25 % z hrubé mzdy.