Účast na řízení o úpravě dovolené

Zahraniční stavební podnik je povinen se účastnit na řízení o úpravě dovolené, jsou-li dány následující předpoklady: V Německu přijal stavební zakázku a tuto v Německu provádí na vlastní zodpovědnost se svými průmyslovými zaměstnanci (vyslání).

Průmyslový zaměstnanci jsou spolupracovníci, kteří vykonávají práce vlastní fyzickou silou a/nebo za použití  stavebních strojů a technických přístrojů.

I spolupracovníci, kteří jsou na staveništi nasazeni na pomocné práce, jsou průmysloví zaměstnanci. K pomocným pracím patří např. také úklid kanceláře, údržbářské a čistící práce. K průmyslovým zaměstnancům se nepočítají ti spolupracovníci, které zaměstnavatel pověřil stavebním dozorem, a pokud nepracují převážně fyzicky.  To platí i pro ty zaměstnance, kteří vykonávají především plánovací, správní a kancelářské práce.

Zaměstnavatel je povinen účastnit se na řízení o úpravě dovolené, pokud jeho zaměstnanci provádějí v pracovní době převážně stavební činnosti. To znamená, že více než 50 % celkové pracovní doby musí být vynaloženo na vykonání stavebních prací. Přehled typických stavebních prací Vám nabízí Soupis činností  ve Spolkové rámcové kolektivní smlouvě pro stavebnictví (BRTV).

Firmou ve smyslu BRTV je také samostatné firemní oddělení . K těmto patří i skupina zaměstnanců, která vykonává převážně stavební činnost mimo základní provozovnu podniku. To platí i v případě, kdy podnik jinak nespadá pod rozsah platnosti BRTV. Také jednotlivý stavební projekt může být firemní oddělení, a to i když jinak nevykonává žádné stavební činnosti.

Za každého propůjčeného zaměstnance, který je vypůjčen na vykonání stavebních činností v Německu, musí vypůjčitel platit minimální mzdu a účastnit se na řízení o úpravě dovolené ve stavebním průmyslu.