Srovnatelná zařízení (systémy dovolenkových pokladen)

V mnoha státech existují dovolenkové pokladny, které jsou srovnatelné se SOKA-BAU. SOKA-BAU uzavřela s těmito pokladnami dohody o vzájemném uznání. Odvádí-li zaměstnavatel z těchto států za své zaměstnance během jejich vyslání příspěvky těmto srovnatelným pokladnám a toto doloží, může SOKA-BAU tohoto zaměstnavatele zprostit povinnosti účasti na německém dovolenkovém řízení.

V současnosti existují srovnatelná zařízení v

  • Belgii (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC),
  • Dánsku (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Francii (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • Itálii (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) a
  • Rakousku (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK).