Ručitelé

Závazek ručitele

Zadavatel ručí za své  subdodavatele. Zaměstnavatel je povinen za své zaměstnance  odvádět v plné výši příspěvky na SOKA-BAU. Nesplnil-li zaměstnavatel kompletně své příspěvkové povinnosti vůči SOKA-BAU nebo je splnil jen částečně, bude SOKA-BAU podle § 14 AEntG (Zákona o vysílání zaměstnanců)  resp. § 12 SokaSiG (Zákona k zajištění řízení sociálních pokladen) své nároky ohledně dlužné částky vymáhat od zadavatele tohoto zaměstnavatele nebo vícero zadavatelů. V tomto případě ručí zadavatel u SOKA-BAU jako samostatný dlužník.
 

Provádění takzvaného „systému včasného varování“

S takzvaným „systémem včasného varování“ pro ručitele dává SOKA-BAU podnikům možnost vyžádat si informace, zdali se nasazený subdodavatel řádně účastní dovolenkového řízení. Subdodavatel zplnomocní zadavatele k vyžádání si informací o konkrétně nasazených zaměstnancích v daném měsíci na určité staveniště současně s hlášenými hrubými mzdami na SOKA-BAU. Po předložení této plné moci sdělí SOKA-BAU zadavateli každý měsíc, jestli se uskutečnila hlášení a úhrady příspěvků do dovolenkové pokladny, resp. jestli a v jaké výši jsou stávající nedoplatky.

Zadavatelé předkvalifikovaných  subdodavatelů a zaměstnavatelů, kteří se mohou prokázat takzvaným SOKA-BAU - potvrzením o zproštění ručení, nebudou v rámci jistého  omezení považováni ze strany SOKA-BAU  za ručitele.