Vysílající podniky se účastní dovolenkového řízení. SOKA-BAU ověřuje povinnost účasti každého zahraničního podniku a provádí řízení o dovolené. Pro efektivní provedení a zpracování refundace dovolených pro podniky je třeba řada informací a podkladů od zaměstnavatele. K tomu patří Nahlašovací a platební povinnosti.

Nejčastější dotazy

Finanční odměna za dovolenou během vyslání se řídí německým právem. Proto musíte za své vyslané průmyslové zaměstnance platit během vyslání na německá staveniště příspěvky do dovolenkové pokladny SOKA-BAU. Účast na SOKA-BAU nahrazuje příspěvky do dovolenkové pokladny ve vlasti po dobu vyslání. Zaměstnanci tak nemají žádný nárok na dvojitou finanční odměnu za dovolenou.

Výjimkou jsou pouze případy, kdy ve vlasti platíte do pokladny srovnatelné se SOKA-BAU. V tomto případě platí dohody o vzájemném uznání. Momentálně se to týká pokladen z Belgie, Dánska, Francie, Itálie a Rakouska.

Výše příspěveku do dovolenkové pokladny od ledna 2022 činí 15,20 %.

Hlášení probíhají zásadně elektronicky. K tomu potřebujete heslo, o které u nás můžete zažádat.

Formulář naleznete zde