Nejčastější dotazy

Hlášení probíhají zásadně elektronicky. Pro toto potřebujete heslo, o které si u nás zažádáte.

Formulář najdete zde

Výše příspěveku do dovolenkové pokladny od ledna 2022 činí 15,20 %.

Příspěvek do dovolenkové pokladny je splatný k 28. každého následujícího měsíce. SOKA-BAU Vám nevystavuje žádný účet.

Nevysíláte-li Vaše zaměstnance celý měsíc, ale s přestávkami, nahlaste prosím pro každé vyslání během tohoto měsíce přesné doby vyslání s aktuálním počátečním a konečným datem. Nezapomeňte prosím udat přesný celkový počet hodin za měsíc v Německu pro každého jednotlivého zaměstnance.

Příspěvek do dovolenkové pokladny financuje odměnu za dovolenou zaměstnance. Přehled o řízení dovolené s vysvětlením refundace, proplacení dovolené a odškodnění najdete na této webové stránce.

Jako zaměstnavatel poskytujete Vašemu zaměstnanci během vyslání do Německa v Německu získanou dovolenou a vyplácíte mu odměnu za dovolenou.

Poskytujete-li Vašemu zaměstnanci v Německu získanou dovolenou, obdržíte od SOKA-BAU refundaci. V měsíčním hlášení nám sdělíte, zda Váš zaměstnanec čerpal dovolenou a kolik obdržel jako odměnu za dovolenou. Podmínkou refundace je, že jste zaplatil všechny splatné příspěvky na SOKA-BAU.

Zaměstnanec může podat u SOKA-BAU žádost o proplacení dovolené. Proplacení dovolené může být provedeno pouze na zaměstnance. Vyplacení na zaměstnavatele není možné.

Nečerpal-li zaměstnanec svojí dovolenou a nebyla mu dovolená proplacena, může si u SOKA-BAU podat žádost o odškodnění. Vyplacení na zaměstnavatele není možné.

Odměna za dovolenou obnáší 14,25 % z hrubé mzdy.

Finanční odměna za dovolenou během vyslání se řídí německým právem. Proto musíte za své vyslané průmyslové zaměstnance platit během vyslání na německé staveniště příspěvky do dovolenkové pokladny SOKA-BAU. Účast na SOKA-BAU nahrazuje příspěvky do dovolenkové pokladny ve vlasti po dobu vyslání. Zaměstnanci tak nemají žádný nárok na dvojitou finanční odměnu za dovolenou.

Výjimkou jsou pouze případy, kdy ve vlasti platíte do pokladny srovnatelné se SOKA-BAU. V tomto případě platí dohody o vzájemném uznání. Momentálně se to týká pokladen z Belgie, Dánska, Francie, Itálie a Rakouska.

Při vyplacení peněz na Vás nám vzniká povinnost zadržení daně ze mzdy. Tuto paušální částku odvádíme na Finanční úřad ve Wiesbadenu. Pokud u nás uplatníte proplacení dovolené nebo odškodnění bude automaticky stržena daň ze mzdy.

Jednou za rok Vám zašleme zvláštní potvrzení o dani ze mzdy. Zde stojí, kolik daně ze mzdy jsme zaplatili na Finanční úřad.

Chcete vědět, zda dostanete vyplaceny peníze zpět? 

My nejsme odpovědný za vrácení daně.

Podejte žádost o vrácení u Finančního úřadu Vašeho zaměstnavatele (firemního daňového úřadu). Zeptejte se na to Vašeho posledního zaměstnavatele v kalendářním roce nároku na dovolenou.

Zašlete všechny potřebné dokumenty a informace poštou na příslušný Finanční úřad.

Váš zaměstnavatel nemusí platit v Německu žádné daně? Pak se obraťte na příslušný Finanční úřad pro Vaší zem.