Nahlašovací formulář pro oznámení práce na černo a ilegální zaměstnání

Tímto formulářem můžete nahlásit práci na černo a ilegální zaměstnání. Po interní kontrole zahájíme popř. další kroky např. budeme informovat příslušný celní úřad. Případné přestupky, které se netýkají stavebních výkonů můžete nahlásit přímo celním úřadům.

1. Údaje o upozorňující osobě

Oznámení mohou být odevzdána i anonymně.