Příspěvek do dovolenkové pokladny

Základem pro výpočet příspěvku do dovolenkové pokladny je zaměstnanci náležející hrubá mzda. Toto vyplývá zpravidla z pracovní smlouvy ve spojení s právními předpisy a ustanoveními kolektivní smlouvy státu, ze kterého byl zaměstnanec vyslán.

Příspěvky do dovolenkové pokladny, které mají vysílající podniky odvádět měsíčně do SOKA-BAU činí

  • 14,30 % od ledna 2010 do prosince 2013
  • 15,30 % od ledna 2014 do prosince 2014
  • 15,10 % od ledna 2015 do prosince 2015
  • 14,50 % od ledna 2016 do prosince 2018
  • 15,40 % od ledna 2019 do prosince 2021
  • 15,20 % od ledna 2022

z měsíčních hrubých mezd všech do Německa vyslaných zaměstnanců.

Příspěvek musí být za každý měsíc zaúčtován na kontě SOKA-BAU do 28. následujícího měsíce. V opačném případě vzniknou úroky z prodlení ve výši 0,9 % pohledávky na příspěvcích za každý započatý měsíc prodlení.