Právní základy

Právní základy pro povinnou účast na řízení o dovolené zahraničních zaměstnavatelů se nachází v Zákonu o vysílání zaměstnanců (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG), v desátém Ustanovení o pracovních podmínkách ve stavebnictví (Zehnte Bauarbeitsbedingungenverordnung - 10. BauArbbV) a v Zákonu k zajištění řízení sociálních pokladen (Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz - SokaSiG). Pro stavební průmysl jsou rozhodující následující všeobecně závazné kolektivní smlouvy:

  • Spolková rámcová kolektivní smlouva pro stavebnictví (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe - BRTV)
  • Kolektivní smlouva o řízení u sociálních pokladen ve stavebnictví (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe - VTV)
  • Kolektivní smlouva o úpravě minimálních mezd ve stavebnictví na území Německé spolkové republiky -minimální mzda podle kolektivní smlouvy  (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland - TV Mindestlohn)