Minimální mzdy v německém stavebním průmyslu

Na německých staveništích platí  německé minimální mzdy. Zahraniční zaměstnavatelé proto nesmějí v žádném případě platit svým průmyslovým zaměstnancům za dobu vyslání do Německa mzdu nižší, než jsou minimální mzdy platné pro německý stavební průmysl. Minimální mzdy uvedené v tabulce jsou hrubé hodinové mzdy (všechny částky v eurech).

Kolektivní strany právě vyjednávají nové minimální mzdy ve stavebnictví. Jakmile budou tato jednání uzavřena, budete o tom informováni.

 

Staré spolkové země bez Berlína

Nové spolkové země

01.05.2021 – 31.12.2021

Mzdová skupina 1: 12,85
Mzdová skupina 2: 15,70

Berlín
Mzdová skupina 1: 12,85
Mzdová skupina 2: 15,55

12,85

01.04.2020 – 31.12.2020

Mzdová skupina 1: 12,55
Mzdová skupina 2: 15,40

Berlín
Mzdová skupina 1: 12,55
Mzdová skupina 2: 15,25

12,55

01.03.2019 – 31.12.2019

Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 12,20
Mzdová skupina 2: 15,05

12,20

01.03.2018 – 28.02.2019

Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,95

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,75
Mzdová skupina 2: 14,80

11,75

01.01.2017 – 31.12.2017

Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,70

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,30
Mzdová skupina 2: 14,55

11,30

01.01.2016 – 31.12.2016

Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,45

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,25
Mzdová skupina 2: 14,30

11,05

01.01.2015 – 31.12.2015

Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,20

Berlín
Mzdová skupina 1: 11,15
Mzdová skupina 2: 14,05

10,75

Staré spolkové země (západ)                Nové spolkové země (východ)
Šlesvicko-HolštýnskoMeklenbursko-Přední Pomořansko
BrémyBraniborsko
Hamburk Sasko-Anhaltsko
Dolní SaskoDuryňsko
Severní Porýní-VestfálskoSasko
Hesensko 
Porýní-Falcko 
Sársko 
Bádensko-Württembersko 
Bavorsko 
Berlín (celé území města)  

Nahlašovací formulář pro oznámení práce na černo a ilegální zaměstnání

Tímto formulářem můžete nahlásit práci na černo a ilegální zaměstnání. Po interní kontrole zahájíme popř. další kroky např. budeme informovat příslušný celní úřad. Případné přestupky, které se netýkají stavebních výkonů můžete nahlásit přímo celním úřadům.

Nahlašovací formulář pro práci na černo