Zahraniční stavební podniky, které vysílají průmyslové zaměstnance na německá staveniště k provedení stavebních činností, jsou, co se týče minimálních pracovních podmínek  zrovnoprávněny s německými podniky. Cílem je podpora spravedlivé konkurence a zajištění základních práv zaměstnanců. To znamená, že též zahraniční zaměstnavatelé poskytují svým vyslaným zaměstnancům minimální mzdu jako i nárok na dovolenou a odměnu za dovolenou. Tím Německo plní evropské předpisy o vyslání a na německých staveništích platí jednotná pravidla.

Vysílající podniky se účastní dovolenkového řízení německého stavebnictví. To spočívá na poplatkovém řízení. Průmysloví zaměstnanci si naspoří během své činnosti nároky na dovolenou. Toto může nastat u různých zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé platí měsíční příspěvek na SOKA-BAU. Ten se vypočítá z hrubé odpracované mzdy zaměstnance. K tomu předáváte elektronické měsíční hlášení na SOKA-BAU. Příspěvkem do dovolenkové pokladny jsou financovány nároky na dovolenou zaměstnance. Čerpá-li zaměstnanec dovolenou, vyplácí mu aktuální zaměstnavatel odměnu za dovolenou. V příštím měsíčním hlášení uvede zaměstnavatel odměnu za dovolenou a zažádá si u SOKA-BAU o refundaci. Pokud je vyslání ukončeno déle jak tři měsíce, může si zaměstnanec podat Žádost o proplacení dovolené resp. odškodnění.

Přímo k tématu

Najděte rychle a snadno informace ke speciálnímu tématu

Nejčastější dotazy

Výše příspěveku do dovolenkové pokladny od ledna 2022 činí 15,20 %.

Hlášení se provádějí zásadně elektronicky. K tomu potřebujete heslo, o které si u nás zažádáte. Tento formulář najdete zde

Online Nahlašovací portál

K online Nahlašovacímu portálu