Změna zákona o vysílání zaměstnanců (AEntG) ke dni 30.07.2020

Na základě této změny máte jako vyslaný zaměstnanec nárok od 30.07.2020, kromě kolektivně platné minimální mzdy obdržet také následující příplatky:

  • Přesčasové hodiny
  • Práce v noci
  • Práce v neděli a o svátcích
  • Práce při ztížených podmínkách

Toto vyplývá z § 3 č. 6 a § 6 Spolkové rámcové kolektivní smlouvy pro stavebnictví (BRTV).
Poznámka: Pokud nejsou příplatky zdanitelné, odpadají také příspěvky pro dovolenkové řízení.

Další upozornění:

  • Náklady při vyslání (cestovní náklady, stravování a ubytování) nesmějí být součástí Vaší minimální mzdy. To znamená, že tyto náklady musí být placeny navíc ke kolektivně platné minimální mzdě.
  • S příspěvky za vyslání se zachází jako s náklady při vyslání. To znamená, že také nemohou být součástí minimální mzdy. Výjimka: V pracovní smlouvě jste se se svým zaměstnavatelem dohodli něco jiného.
  • Jste vyslán déle jak 12 měsíců, pak pro Vás platí stejné pracovní podmínky jako pro německé zaměstnance. Vysílající zaměstnavatel může tuto lhůtu prodloužit na 18 měsíců. Pro toto prodloužení vyslání musí celnímu úřadu sdělit důvody.
  • Ubytovaní, které Vám Váš zaměstnavatel poskytne, musí odpovídat německému nařízení o pracovišti.

Máte ještě dotazy? Rádi Vám je zodpovíme.