Jste zaměstnavatel se sídlem v zahraničí a vyslal jste zaměstnance na staveniště do Německa? Nebo jste vyslaný průmyslový stavební dělník? Pak pro Vás platí zvláštní pravidla pro poskytování a vyplácení dovolené.

Na následujících stránkách informujeme zaměstnavatele a zaměstnance o základech a praktickém provádění  dovolenkového řízení v německém stavebnictví. SOKA-BAU toto provádí na základě pověření stran kolektivní smlouvy německého stavebnictví. Všechny formuláře a dokumenty, které potřebujete pro účast na dovolenkovém řízení, jsou Vám k dispozici na Ke stažení.

SOKA-BAU konzultuje a podporuje vysílající podniky a jejich zaměstnance ve 14 evropských jazycích.  Při dotazech nás prosím kdykoliv kontaktujte.

Kontakt

Aktuální informace

Transakce převodů peněz s bankami z Ruska, Běloruska a východní  Ukrajiny, nebo jejich pobočkami, nemohou být v současné době vůbec nebo jen částečně provedeny.

Odkaz pro zaměstnance: Dejte prosím pozor aby jste ve Vaší žádosti takové bankovní spojení neuvedli. Uveďte v tomto případě jiné náhradní bankovní spojení. Při nesprávném převodu ponesete náklady.

Odkaz pro zaměstnavatele: Pokud jste u nás zadali takové bankovní spojení, sdělte nám prosím jiné náhradní bankovní spojení. Při nesprávném převodu ponesete náklady.

Co je zvláštní potvrzení o dani ze mzdy? Na koho se mohu obrátit ohledně daňověho přiznání.

Při vyplacení peněz na Vás nám vzniká povinnost zadržení daně ze mzdy. Tuto paušální částku odvádíme na Finanční úřad ve Wiesbadenu. Pokud u nás uplatníte proplacení dovolené nebo odškodnění bude automaticky stržena daň ze mzdy.

Jednou za rok Vám zašleme zvláštní potvrzení o dani ze mzdy. Zde stojí, kolik daně ze mzdy jsme zaplatili na Finanční úřad.

Chcete vědět, zda dostanete vyplaceny peníze zpět? 

My nejsme odpovědný za vrácení daně.

Podejte žádost o vrácení u Finančního úřadu Vašeho zaměstnavatele (firemního daňového úřadu). Zeptejte se na to Vašeho posledního zaměstnavatele v kalendářním roce nároku na dovolenou.

Zašlete všechny potřebné dokumenty a informace poštou na příslušný Finanční úřad.

Váš zaměstnavatel nemusí platit v Německu žádné daně? Pak se obraťte na příslušný Finanční úřad pro Vaší zem.

Dovolená při vyslání

Více informací

Nárok a refundace

Více informací

Pomoc & služby

Nejčastější dotazy

V této rubrice najdete odpovědi na nejčastější dotazy k řízení o vysílání. 

Více informací

Online Nahlašovací portál

Online Nahlašovací portál umožňuje mezinárodním zaměstnavatelům samosprávu základních údajů jejich zaměstnanců a elektronické měsíční hlášení.

K online Nahlašovacímu portálu