Работа в Германия: Информация за командировани работници

Много строителни компании със седалище в чужбина командироват работници на строителни обекти в Германия. За времето на командировка те трябва да спазват определените за страната минимални условия на труд. Какво точно се включва в тях и кои видове строителни дейности са включени в тези регулации, е посочено в колективните трудови договори на немската строителна индустрия. В този случай не е от значение от коя страна е извършено командироването в Германия.

В минималните условия на труд е включена и минималната работна заплата. Командированият работник има право на минималната работна заплата, която е в сила за немската строителна индустрия.

Работникът има същото право на отпуск като немските работници. Това са общо 30 дни платен отпуск годишно. Ако срокът на командировката е по-кратък, то дните платен отпуск се изчисляват пропорционално.

Отпускът представлява платено свободно време. По тази причина за дните на отпуска се заплаща възнаграждение. По това отношение командированите работници също са равнопоставени на германските си колеги. Размерът на възнаграждението за отпуск възлиза на 14,25 % от брутното възнаграждение.

За строителната индустрия в Германия е в сила специална процедура по уреждане на отпуск, в която трябва да вземат участие всички работодатели, извършващи дейност в сферата на строителството. Тя се провежда от SOKA-BAU. Когато работодателят осигури и плати на работниците си отпуск, SOKA-BAU съхранява парите за отпуска и след това ги възстановява на работодателя. Чрез процедурата по уреждане на отпуск се гарантира, че дори при смяна на работодателя работниците няма да загубят правото си на платен отпуск.

 Ако след приключването на командировката работникът има останали неизползвани дни отпуск, той трябва да подаде в SOKA-BAU заявление за изплащане на компенсация или обезщетение. В този случай останалата част от парите за отпуск се изплащат директно на работника.

Тези правила се прилагат само за заети в промишления сектор работници. Останалите служители са извън обхват.

По-подробна информация можете да откриете на този сайт.

SOKA-BAU предлага консултации и цялостна информация относно процедурата по уреждане на отпуск за работодатели и техните служители на 14 езика.