По време на работата си на строителни обекти в Германия командированите работници придобиват право на платен отпуск. За да може ползването на  този да бъде регулирано еднакво за всички фирми, влизат в сила определени немски закони и колективни трудови договори. Освен правото на ползване на платен отпуск на командированите работници трябва да бъде гарантирана и минимална работна заплата.
 
SOKA-BAU провежда процедурата по уреждане на отпуск от името  на страните по федералния рамков тарифен дoговор за строителството Германия. SOKA-BAU консултира на 14 езика и оказва подкрепа на командироващите фирми и техните служители.

Често задавани въпроси

Като работодател, по време на командироването в Германия, Вие сте длъжен да осигурите на Вашия работник отпуск и възнаграждение за такъв.

Средствата за това осигуряване ще Ви бъдат възстановени от SOKA-BAU. В електронната месечна декларация Вие подавате данни за  ползван отпуск и размерът на възнаграждението за него. За възстановяване на сумата е необходимо да сте внасяли всички дължими вноски към SOKA-BAU.

Ако служителят не е ползвал платен отпуск и не е получил компенсация, той може да подаде в SOKA-BAU молба за изплащане на обезщетение. Изплащане обезщетението на работодателя не е възможно.

То е в размер на 14,25 % от брутното трудово възнаграждение.

Публикации и приложения за изтегляне