Сходни институции (касa за отпуск в изпращащата страна)

В няколко страни съществуват институции, сходни със SOKA-BAU. Със същите са сключени споразумения за взаимно признаване.

Ако работодателят представи служебна белжка, че участва в процедурата в сходна на SOKA-BAU институция, то SOKA-BAU освобождава фирмата от задължения.

Понастоящем сходни институции има в

  • Белгия (Office Nationale de la Sécurité Sociale – ONSS und Office Patronal d'Organisation et Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence – OPOC),
  • Дания (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR),
  • Франция (Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France),
  • Италия (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – CNCE) и
  • Австрия (Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskasse – BUAK).