Банкова сметка

Заплащането на месечните вноски към SOKA-BAU за командироващи фирми става на следната банкова сметка:

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
BLZ: 500 500 00
Kontonummer: 12 000 022

При плащания от чужбина:
SWIFT-CODE/BIC: HELADEFF (Gebührenfeld 71A: OUR)
IBAN-CODE: DE40_5005_0000_0012_0000_22

Моля, не забравяйте в платежното нареждане да посочите Вашия регистрационен номер като работодател.

Всички евентуално дължими банкови такси са за сметка на работодателя.