Командироващите фирми участват в процедурата за предоставяне на отпуск в немската  строителна индустрия. SOKA-BAU проверява задължението за участие в нея на всяка чуждестранна фирма и прилага процедурата за отпуск. За ефективното ѝ изпълнение и своевременна обработка са необходими редица данни и документи от страна на работодателите. Тук се включват задълженията за подаване на декларации и заплащане на вноски.

Често задавани въпроси

Вече изплащам възнаграждение за отпуск в родната си страна. Защо трябва да заплащам такова и по време на командировка?
 Antwort:
Възнаграждението за отпуск по време на командировката е обект на немското законодателство. Ето защо, по-време на командировка на немски строителни обекти сте задължени да внасяте за  своите работници вноски в SOKA-BAU. Участието в тази процедура  замества вноските в сходни/подобни фондове в ипращащата страна  за срока на командировката. Въз основа на това  работниците нямат право на двойно възнаграждение за отпуск.

Изключения съществуват само ако заплащате вноски в родината в каса , сходна на SOKA-BAU. В  тези случаи има подписани споразумения за взаимно признаване. Понастоящем това се отнася за каси от Белгия, Дания, Франция, Италия и Австрия.

Вноската за 2017/2018 г. възлиза на 14,50 %.

По правило подаването на месечна декларация се извършва по електронен път. За тази цел се нуждаете от парола, получаването на която се заявява при нас. Съответния формуляр можете да откриете тук.