Командироващите фирми участват в процедурата за предоставяне на отпуск в немската  строителна индустрия. SOKA-BAU проверява задължението за участие в нея на всяка чуждестранна фирма и прилага процедурата за отпуск. За ефективното ѝ изпълнение и своевременна обработка са необходими редица данни и документи от страна на работодателите. Тук се включват задълженията за подаване на декларации и заплащане на вноски.

Често задавани въпроси

Вече изплащам възнаграждение за отпуск в родната си страна. Защо трябва да заплащам такова и по време на командировка?
 Antwort:
Възнаграждението за отпуск по време на командировката е обект на немското законодателство. Ето защо, по-време на командировка на немски строителни обекти сте задължени да внасяте за  своите работници вноски в SOKA-BAU. Участието в тази процедура  замества вноските в сходни/подобни фондове в ипращащата страна  за срока на командировката. Въз основа на това  работниците нямат право на двойно възнаграждение за отпуск.

Изключения съществуват само ако заплащате вноски в родината в каса , сходна на SOKA-BAU. В  тези случаи има подписани споразумения за взаимно признаване. Понастоящем това се отнася за каси от Белгия, Дания, Франция, Италия и Австрия.

Вноската в Каса Отпуски възлиза на 15,20 % от януари 2022 г.

По правило подаването на месечна декларация се извършва по електронен път. За тази цел се нуждаете от парола, получаването на която се заявява при нас. Съответния формуляр можете да откриете тук.

Публикации и документи за теглене

Приложения за изтегляне