За контакти

Нашите служители ще Ви обслужат с удоволствие, ако е възможно, на родния Ви език. Моля, при всеки контакт с нас посочвайте Вашия регистрационен номер като работник или работодател, ако вече сме Ви издали такъв. Данните за контакт с отдел Европа са, както следва:

Телефон
 Белгия

+49 611 707-4069

 Босна и Херцеговина
+49 611 707-4055

 България
+49 611 707-4056

 Дания

+49 611 707-4069

 Естония

+49 611 707-4057

 Франция

+49 611 707-4069

 Великобритания

+49 611 707-4057

 Ирландия

+49 611 707-4057

 Италия

+49 611 707-4051

 Хърватска

+49 611 707-4055

 Литва

+49 611 707-4057

 Лихтенщайн

+49 611 707-4069

 Латвия

+49 611 707-4057

 Люксембург

+49 611 707-4069

 Македония

+49 611 707-4055

 Черна гора

+49 611 707-4055

 Холандия

+49 611 707-4068

 Австрия

+49 611 707-4069

 Полша

+49 611 707-4053

 Португалия

+49 611 707-4051

 Румъния

+49 611 707-4058

 Русия

+49 611 707-4056

 Швейцария

+49 611 707-4069

 Сърбия

+49 611 707-4055

 Словакия

+49 611 707-4066

 Словения

+49 611 707-4055

 Испания

+49 611 707-4051

 Чехия

+49 611 707-4066

 Турция

+49 611 707-4067

 Украйна

+49 611 707-4056

 Унгария

+49 611 707-4059

всички останали държави

+49 611 707-4057

Факс

+49 611 707-4555

Адрес за кореспонденция

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Postfach 57 11
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Служебен адрес

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
Hauptabteilung Europa
Wettinerstraße 7
65189 Wiesbaden
DEUTSCHLAND