Вие сте работодател със седалище в чужбина и командировате работници на територията на ФР Германия? Или сте командирован работник в сферата на строителството? 

За Вас вaжат специални разпоредби при предоставяне на платен отпуск и месечно възнаграждение. 

На следващите страници ще намрите повече информация, късаеща работника и работодателя, относно основите на „Процедурата по отпуск” във ФР Германия и нейното усвояване. SOKA-BAU е в ролята на посредник, която й е възложена от страните по тарифния договор в строителството.

Всички формуляри и документи, които са Ви необходими, са предоставени за изтегляне. 

При нужда, не се колебайте да ни потърсите. SOKA-BAU информира и помага на командированите фирми и работници на 14 езика. 

Очаквайте скоро повече информация и на Вашия език.

контакт