Вие сте работодател със седалище в чужбина и командировате работници на територията на ФР Германия? Или сте командирован работник в сферата на строителството? Тогава за Вас вaжат специални разпоредби относно предоставянето на платен отпуск и заплащането на месечно възнаграждение.

На следващите страници работодателите и работниците могат да открият информация относно основните принципи и практическото прилагане на „Процедурата по уреждане на отпуск” в сферата на строителството във ФР Германия.

SOKA-BAU е в ролята на посредник, която й е възложена от страните по тарифния договор в строителството.

Всички формуляри и документи, които са Ви необходими, са предоставени за изтегляне.

SOKA-BAU консултира и оказва подкрепа на командироващите фирми и техните работници на 14 езика. При нужда, не се колебайте да ни потърсите.

Контакт

Отпуск при командировка

Още

Изисквания и възстановяване

Още

Помощ

Често задавани въпроси

В тази рубрика ще намерите отговори на често задаваните въпроси относно процедурата за командироване на работници в чужбина.

Още

Подаване на данни онлайн

Електронният портал улеснява подаването на месечни декларации и данни за работниците.

Още