Вие сте работодател със седалище в чужбина и командировате работници на територията на ФР Германия? Или сте командирован работник в сферата на строителството? Тогава за Вас вaжат специални разпоредби относно предоставянето на платен отпуск и заплащането на месечно възнаграждение.

На следващите страници работодателите и работниците могат да открият информация относно основните принципи и практическото прилагане на „Процедурата по уреждане на отпуск” в сферата на строителството във ФР Германия.

SOKA-BAU е в ролята на посредник, която й е възложена от страните по тарифния договор в строителството.

Всички формуляри и документи, които са Ви необходими, са предоставени за изтегляне.

SOKA-BAU консултира и оказва подкрепа на командироващите фирми и техните работници на 14 езика. При нужда, не се колебайте да ни потърсите.

Контакт

Изменение на Закона за командироването на работници (AEntG) от 30.07.2020 г.

Информация за работодатели

Информация за служители

Отпуск при командировка

Още

Изисквания и възстановяване

Още

Помощ

Често задавани въпроси

В тази рубрика ще намерите отговори на често задаваните въпроси относно процедурата за командироване на работници в чужбина.

Още

Подаване на данни онлайн

Електронният портал улеснява подаването на месечни декларации и данни за работниците.

Още