Вие сте работодател със седалище в чужбина и командировате работници на територията на ФР Германия? Или сте командирован работник в сферата на строителството? Тогава за Вас вaжат специални разпоредби относно предоставянето на платен отпуск и заплащането на месечно възнаграждение.

На следващите страници работодателите и работниците могат да открият информация относно основните принципи и практическото прилагане на „Процедурата по уреждане на отпуск” в сферата на строителството във ФР Германия.

SOKA-BAU е в ролята на посредник, която й е възложена от страните по тарифния договор в строителството.

Всички формуляри и документи, които са Ви необходими, са предоставени за изтегляне.

SOKA-BAU консултира и оказва подкрепа на командироващите фирми и техните работници на 14 езика. При нужда, не се колебайте да ни потърсите.

Контакт

Заявление за компенсация и обезщетение

Актуална информация

Парични преводи към банки от Русия, Беларус и Източна Украйна или към техни филиали, актуално не могат изобщо да бъдат обслужвани или само отчасти. 

Указание за работници: Молим Ви да бъдете внимателни и да не подавате такава банкова сметка на молбата си. Съобщете ни в такъв случай алтернативна банкова сметка. При грешно наредени парични преводи, Вие ще поемете разходите.

Указание за работодатели: Ако сте ни съобщили една такава банкова сметка, Ви молим да ни предоставите алтернативна банкова сметка. При грешно наредени парични преводи, Вие ще поемете разходите.

Какво представлява специалното удостоверение за данъчни удръжки/данъчна справка? Към кого мога да се обърна относно възстановяване на данък? 

Ние сме длъжни да удържим ДОД, когато Ви изплащаме компенсация или обезщетение. Тази  фиксирана сума превеждаме  на Финансова служба Висбаден. Щом подадете заявление за компенсация или обезщетение, автоматично се удържа ДОД. 

Веднъж годишно Ви изпращаме специално удостоверение за данъчни удръжки. В него се посочва колко ДОД сме превели на Финансовата служба.

Искате да знаете, дали можете да получите пари обратно? 

Ние не сме компетентни относно възстановяването на данъци.

Подайте във Финансовата служба (Финансова служба за строителни обекти) на Вашия работодател заявление за връщането на данъци. Обърнете се относно това към  Вашия последен работодател, при който е възникнал полагаемият отпуск. 

Изпратете всички необходими документи и цялата информация на компетентната Финансова служба по пощата. 

Вашият работодател не трябва да плаща данъци в Германия? Тогава се обърнете към Финансовата служба, компетентна за Вашата родна страна.

Отпуск при командировка

Още

Изисквания и възстановяване

Още

Помощ

Често задавани въпроси

В тази рубрика ще намерите отговори на често задаваните въпроси относно процедурата за командироване на работници в чужбина.

Още

Подаване на данни онлайн

Електронният портал улеснява подаването на месечни декларации и данни за работниците.

Още